Strona Główna

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEGO PARTNERSTWA NA RZECZ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Siedziba Ośrodka Szkolenia – Osiedle Złotej Jesieni 2,
ul. Obrońców Krzyża – pokoje 44, 43, sala wykładowa 45

Weekendowe i wieczorowe kursy kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.Terminarz zajęć ustalony zostanie  po konsultacjach z uczestnikami kursu  na pierwszym spotkaniu.  Zapraszamy do zapisów i udziału  w szkoleniu.

Kurs doskonalący dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Realizacja programu zajęć dostosowana do potrzeb uczestników kursu/ zajęcia poranne lub popołudniowe , możliwość realizacji zajęć również weekendy/

Termin pierwszego spotkania

 • 22.01.2018 godz. 08.30
 • 05.02.2018 godz. 08.30
 • 19.02.2018 godz. 08.30

 

Kurs dla kandydatów na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia.

 • 22.01.2018 godz. 08.30
 • 05.02.2018 godz. 08.30

Terminarz kursów:

Nie znaleziono wydarzeń

Wróć do listy wydarzeń

Ośrodek Szkolenia Komandos jest wyspecjalizowaną agendą szkoleniową działającej od 21 lat w obszarze ochrony i zabezpieczenia bezpieczeństwa firmy Komandos Sp. z o.o.

W początkowym okresie funkcjonowania firmy – w latach 1992 – 1998, działalność szkoleniowa koncentrowała się głównie na przygotowaniu pracowników do wykonywania zawodu “ochraniarza” i doskonaleniu ich umiejętności, a zwłaszcza strzeleckich. Prowadzono też szkolenie pracowników banków i poczty.

W 1998 r. firma utworzyła placówkę oświatową o nazwie “Szkoła Pracowników Ochrony” ukierunkowaną na prowadzenie kursów na licencję pracownika ochrony fizycznej i szkoleń doskonalących z problematyki bezpieczeństwa. Szkoła funkcjonowała do 2006 r. W okresie swojego istnienia przeszkoliła na potrzeby rynku usług ochraniarskich ponad trzy tysiące osób i zrealizowała około półtora tysiąca szkoleń i treningów doskonalących zleconych przez różne firmy i instytucje na terenie całego kraju.

Zachodzące zmiany na rynku świadczonych usług szkoleniowych spowodowały potrzebę utworzenia nowej, niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego, umożliwiającej uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W miejscu “Szkoły Pracowników Ochrony” powstał Ośrodek Szkolenia “KOMANDOS”, który prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych. Zależnie od potrzeb Ośrodek może kształcić w formach stacjonarnych, zaocznych i na odległość – w tym techniką e-learning, w systemie dziennym, wieczorowym, samokształcenia kierowanego lub systemem mieszanym.
Ośrodek aktualnie realizuje następujące kierunki kształcenia:

 • Kursy na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia
 • Kursy na licencję detektywa
 • Kursy montażu i obsługi technicznych środków zabezpieczenia mienia – dla kandydatów na kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego
 • Kursy i szkolenia z zakresu zagrożeń i bezpieczeństwa
 • Kursy i szkolenia okresowe BHP
 • Kursy certyfikowane z zakresu podstawowej pierwszej pomocy medycznej
 • Kursy podstawowych czynności resuscytacji z użyciem automatycznego defibrylatora
 • Szkolenia i treningi strzeleckie oraz z samoobrony i technik interwencji /Krav Maga/
 • Inne kursy i szkolenia w zależności od zapotrzebowania klientów

Ośrodek jest sprawnie działającą instytucją. Posiada bardzo dobrze ocenianą przez uczestników szkoleń kadrę dydaktyczną. Realizuje przedsięwzięcia szkoleniowe na terenie całego kraju. Cieszy się wśród absolwentów kursów opinią “placówki dobrze szkolącej”. Systematycznie się rozwija.
W minionym roku z dobrym skutkiem wprowadził na rynek nową usługę – szkolenie medyczne. Z powodzeniem zrealizował kilka projektów szkoleniowych dotowanych z funduszy Unii Europejskiej. Organizacyjnie, Ośrodkowi podporządkowane jest:
Policealne Studium Ochrony Osób i Mienia “Komandos-Kraków”

 

Prowadzimy kursy i szkolenia dla osób indywidualnych jak i dla firm.

Naszymi klientami jest wiele wiodących firm, oraz instytucji państwowych, co potwierdzają listy referencyjne

Staramy się aby nasza oferta była dostosowana do Państwa potrzeb i oczekiwań.

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs, lub zorganizować szkolenie dla swoich pracowników skontaktuj się z nami.

Certyfikaty jakości do wglądu w siedzibie Ośrodka Szkolenia Komandos